Mangart ni production in ni company… pač pa kmetavzarski bend, ki ne pametnjači naokoli, ampak dela življenske stvari!

Vesna Marinčič – MAG 1998

Leta 1997 smo začeli. Mladi, senzibilni in občutljivi. Polni energije. Bili smo divji, prodorni, odklopljeni.

Dvajset let kasneje še vedno ostajamo takšni, a na poti smo dodali še kanček zrelosti, odgovornosti, umirjenega premisleka. Žlahtnosti.

Pripovedovanje zgodb je resno in odgovorno delo. Življenje preslikavamo v gibljive slike. Resne stvari naslikamo smešno. V smešnih stvareh iščemo odtenke resnobnosti. Žalost odenemo v veselje. Prek bolečine napnemo novo spoznanje.

Mangart ne hlepi po gospodarski rasti. Mangart hlepi po osebnostni rasti.